Forebyggelse minimerer risikoen for vandskade

Med bygninger tæt på skov bliver tagrenderne og skotrenden hurtig fyldt med blade, som ikke kun tilstopper tagrenderne, men også vandlåsene og øger risikoen for vandskader. J. B. Damgaard har som en del af forebyggelsen mod vandskader indgået et løbende samarbejde med TagrendeRensen.

Det hele handler om forebyggelse

J.B. Damgaards bygninger er omgivet af træer og ligger tæt Tranbjerg skov, hvilket giver udfordringer med fyldte tagrender og skotrender. Uden årlig rensning af tagrenderne risikerer J. B. Damgaard vandskader og går derfor meget op i forebyggelse af disse, samt at få renset tagrenderne.
Kerneudfordringen hos J.B. Damgaard er at få fjernet de mange tons slam fra de lidt over 400 meter tagrender, skotrender og sikre at vandlåsene er fri så vandet kan blive ledt væk. Skotrenden er afløbsrenden hvor to tage mødes og ofte beklædt med zink eller kobber. Funktionen for skotrenden er ligesom tagrenden at lede vandet væk fra taget og undgå at vandet bevæger sig ned ad muren eller ind under taget, hvor det så kan lave vandskader i isolering, loft og spær. Hos J. B. Damgaard bliver skotrenden ligesom tagrenderne hurtig fyldt med blade, der gør at vandet ikke effektiv kan løbe væk fra taget. Rensning og eftersyn af tagrender, skotrender og vandlåse er en vigtig del i forebyggelsen af vandskader.

Løbende samarbejde med TagrendeRensen

TagrendeRensen kan med deres flere års erfaring i rensning af tagrender, nedløb, skotrender, vandlåse og alt hvad der hører til vedligeholdelse af disse, tilbyde en løsning, der sikrer at J. B. Damgaard har tagrender og skotrender, der effektivt kan aflede regnvandet og dermed minimere risikoen for vandskader.

TagrendeRensen løste denne opgave ved hjælp af stiger og ved at medarbejderne bevægede sig rundt på de flade dele af taget, for effektiv at få renset skotrenden. Opgaven blev løst på en eftermiddag og J. B. Damgaard har indgået et løbende samarbejde med TagrendeRensen, hvor medarbejderne kommer én gang om året for at efterse og rense tagrenderne. Denne aftale gør at J. B. Damgaard er sikrer på at tagrenderne og skotrenden kan klare årets større regnskyl og skybrud, hvilket dermed minimerer sandsynligheden for vandskader i bygningen.

Eftersyn og rensning er yderligere med til at forlænge tagrendernes levetid hvilket gør, at en større udskiftning af tagrenderne kan udskydes. Processen dokumenteres med billeder og J. B. Damgaard får ved hver rensning et nyt rensebevis de kan bruge som dokumentation, overfor forsikringsselskabet, på at tagrender, nedløb, vandlåse og skotrender er korrekt vedligeholdt.
Om projektet

 

Kunde: J. B. Damgaard
Lokation: Hasselager
Tidsramme: En eftermiddag
Kerneudfordring: Større mængde af slam som følge af de mange blade fra de omkringstående træer