Når det ikke er højden der er udfordringen, men tagkonstruktionen

En bygning placeret ved en af Aarhus’ mest trafikerede veje, Sdr. Ringgade, et tag med en hældning der gjorde, at der ikke blot var én tagrende pr side, men i stedet to. Ingen mulighed for at komme ind i gården med en lift, var Salling Ejendomsadministration på udkig efter en samarbejdspartner, der kunne varetage rensningen af tagrenderne.

Effektiv rensning af tagrender med kranlift

Kerneudfordringen ved denne opgave var selve taget og højden. Taget på bygningen er opbygget i stil med et mansardtag, hvilket betyder at taget består af to dele. Den specielle udfordring er at den øverste del af taget har en lavere hældning end den nederste del som i stedet er stejlere og det er her tagvinduerne er placeret. Tagkonstruktionen betyder derfor at der er to tagrender på hver side af bygningen. Siden ud mod Sdr. Ringgade kan nåes med en lift, men da det ikke er muligt at få en lift ind i gården kræves det at man skal over taget og der fra hejses ned til tagrenderne. Dette, sammen med selve højden på bygningen gjorde opgaven kompliceret og tidskrævende for varmemesteren. Salling Ejendomsadministration ledte derfor efter en samarbejdspartner der havde de nødvendige kompetencer, som kunne løse opgaven effektivt og som ville forstyrre trafikken mindst muligt.
TagrendeRensen kunne med sine mange års erfaring med rensning af tagrender i alle udformninger og højder tilbyde Salling Ejendomsadministration en løsning tilpasset netop denne udfordring. For at kunne løse udfordringen med at nå tagrenderne på modsatte side af Sdr. Ringgade valgte teamet fra TagrendeRensen, at bruge en kranlift med bur, hvilket gjorde at medarbejderne ikke behøvede at flytte kranen, men kunne rense alle tagrender fra samme position.

Bevis på rensning

Rensningen er blevet dokumenteret med flere billeder og Salling Ejendomsadministration har med deres rensebevis dokumentation på at tagrenderne er efterset og renset. Rensebeviset kan bl.a. bruges i tilfælde af vandskade som bevis på at den nødvendige vedligeholdes af tagrenderne er blevet foretaget og boligejeren, har opfyldt sin pligt i forhold til forebyggelse af vandskader.

 

Om projektet

Kunde: Salling Ejendomsadministration nu ejet af Newsec
Lokation: Sdr. Ringgade
Tidsramme: En formiddag
Kerneudfordring: Selve tagkonstruktionen, at kunne nå tagrenderne på bagsiden af bygningen fra Sdr. Ringgade, da det ikke er muligt at komme ind i gården med lift