Sikkerhed når du renser tagrender.

Sikkerhed er enormt vigtigt, når der skal renses tagrender. Vores tre bedste råd i forhold til sikkerhed på stigen er følgende .
Vælg altid nogle sko, der både er skridsikre og nemme at bevæge sig i. Vi råder altså folk til ikke at bruge træsko eller lignende, da disse ofte er ufleksible og klodsede.
Tjek altid underlaget inden stigen opsættes. Hvis underlaget er glat eller blødt kan stigen skride eller bevæge sig uhensigtsmæssigt, hvilket kan gøre at man falder ned ad stigen. Der sker rigtig mange uheld på stiger, så tjek hellere en ekstra gang inden man bevæger sig op i højderne.
Højden spiller også en stor rolle for sikkerheden på stiger. Det er nemlig højden, der afgør om der skal være en til at holde stigen. Hvis der er over fem meter op til tagrenden, skal der altid være en person til at holde stigen.

Sikkerhed på stige

Hældningen på stigen skal være mellem 65° – 75°, når den er stillet op til brug. Dette kan efterprøves ligesom på billedet nedenfor.
Maksimal arbejdshøjde på stigen er som udgangspunkt fem meter. Ved arbejde på stige hvor arbejdshøjden er over tre meter, kræves der en fodmand. Den absolut maksimale arbejdshøjde er otte meter.

Der sker rigtig mange uheld på stiger, derfor har vi lavet en lille guide ud fra de sikkerhedsregler arbejdstilsynet anbefaler.
Stigen anbringes altid på et plan og fast underlag – ALDRIG på et ustabilt eller glat underlag. Dermed minimeres risikoen for, at stigen vælter eller glider. Er underlaget ikke plan, må der gerne bruges en stor flad flise til at udligne niveauet (se billede nedenfor). Hældningen på stigen skal være mellem 65° – 75°, når den er stillet op til brug. Dette kan efterprøves ligesom på billedet til højre nedenfor.
Maksimal arbejdshøjde på stigen er som udgangspunkt fem meter. Ved arbejde på stige hvor arbejdshøjden er over tre meter, kræves der en fodmand. Den absolut maksimale arbejdshøjde er otte meter.

Sikkerhed på tage

Al færdsel på taget skal som hovedregel undgås, medmindre der er ikke er andre muligheder. Al færdsel på tage SKAL helt undgås, hvis vejrforholdene ikke er optimale. Hvis underlaget er vådt eller hvis det regner eller blæser for kraftigt, er al færdsel på tag bandlyst. Der må færdes på et tag uden sikkerhedsliner, hvis der maksimalt er 3,5 meter til tagkanten fra underlaget, og hældningen på taget er under 34°. Det betyder, der må færdes på de fleste parcelhuse. Hvis der er over 3,5 meter til tagkanten fra underlaget skal der være en hældning på under 15°, og der skal bæres sikkerhedsliner. Tagfladen skal iøvrigt være tør og skridsikker før, at færdsel på taget er forsvarligt.
Hvis du har nogle spørgsmål med hensyn til sikkerhed når du skal rense tagrender, er du altid velkommen til at kontakte os og få uddybet vores råd. Vi har efterhånden en del års erfaring med at bevæge os på stiger og vi har aldrig haft nogle skader. Vi tager os altid god tid til at vurdere situationen, da vi ved at det i sidste ende kan redde et brækket ben eller i værste tilfælde et liv.
God fornøjelse med at komme op på stigen og rense tagrender, hvis du ikke har mod på at gøre det selv kan du altid bestille os til at rense tagrender.