Pligt til vedligeholdelse og adgang til din grund

Naboens tagrender er på din side af skellet, den er fyldt op med blade, mos, grene og meget andet så vandet løber ud over siderne af tagrenden. Den trænger til et eftersyn og rensning, naboen har ifølge Byggelovens §14 pligt til at vedligeholde muren hvorpå tagrenden er monteret, hvilket også inkludere tagrenden og nedløbet. Tagrender i skel er altså underlagt byggelovens pligt om vedligehold.
For at naboen kan udføre vedligeholdelsen af tagrenden og det tilhørende nedløb skal naboen igennem din have og du skal give adgang til din grund. Hvis du ikke giver den nødvendige tilladelse kan naboen gå til kommunen og få midlertidig råderet over din grund.
Nu kan du måske frygte at naboen kan gøre hvad det passer ham mens han har midlertidig råderet over din grund, men ifølge Bygningsreglementet (BR15) stk. 2, skal benyttelsen af din grund ske med mindst mulig ulempe og grunden skal bringes tilbage i samme stand som før arbejdet gik i gang. Der er altså ikke risiko for at naboen fælder æbletræet i forbindelse med rensning af tagrenden.

Undgå eventuelle uenigheder

Din nabo har ansvaret for at rense og vedligeholde tagrender i skel også selvom den er på din side af skellet, du har dog pligt til at give naboen adgang til din grund. Hvis du ikke har interesse i at have naboen gående i haven kan du indgå en aftale med naboen om at du renser tagrenden. En anden løsning vil være at aftale et fast tidspunkt, hvor der gives tilladelse til at naboen får adgang til din have for at udføre rensningen af tagrenden.
En tredje løsning er at foreslå naboen at booke en rensning hos TagrendeRensen, vi kan nemlig nå tagrenden ved hjælp af en større industristøvsuger, stige eller fra en lift, hvis det er nødvendigt. Dette betyder at naboen kan rense tagrenden fra sin egen side af skellet. Du kan selvfølgelig også bestille en rensning af dine tagrender hos TagrendeRensen.

 

Kilder:
Bekendtgørelse af byggeloven:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133389
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183152